Монгол эмэгтэйчүүдийг цэвэр ичимтгий зантай хэмээн дуун дээр...