Windows 8 гарсан ч гэсэн Win...


2013 оны 9 сарын 20-нд худал...


Windows 8 гарсан ч гэсэн Windows 7 нь хэрэглэх...