Бид бүхний сайн мэдэх сарыг хулгайлах төлөвлөгөө хэмээх хүүх...