Баннерын ангилал ба байрлал Баннерын хэмжээ [pixel] Формат Yнэ [сараар]
A    [дээд хэсэгт] 652x200 swf, jpg, png, gif 60,000 ₮
B    [баруун дээд хэсэгт] 320x250 swf, jpg, png, gif, flv, mp4 45,000 ₮
C    [баруун дээд хэсэгт] 120x600 swf, jpg, png, gif [2 реклам солигдож болно] 40,000 ₮
C1  [баруун дунд хэсэгт] 120x600 swf, jpg, png, gif [2 реклам солигдож болно] 35,000 ₮
D    [төв дунд хэсэгт] 982x100 swf, jpg, png, gif [2 реклам солигдож болно] 40,000 ₮
E    [зүүн дунд хэсэгт] 320x160 swf, jpg, png, gif [2 реклам солигдож болно] 30,000 ₮
E1  [баруун дунд хэсэгт] 320x160 swf, jpg, png, gif [2 реклам солигдож болно] 30,000 ₮
E2  [зүүн доод хэсэгт] 320x160 swf, jpg, png, gif [2 реклам солигдож болно] 25,000 ₮
F    [баруун дунд хэсэгт] 320x80 swf, jpg, png, gif [2 реклам солигдож болно] 20,000 ₮
G   [зүүн төв хэсэгт шинэ цонхонд] 320x250 swf, jpg, png, gif, flv, mp4 35,000 ₮
PR мэдээ [мэдээний хэсэгт] 620x240 text, jpg, png, gif, flv, mp4 60,000 - 100,000₮
 

Холбогдох хаяг

Dark_enhee@yahoo.com
Холбогдох утас
94750731,